Serdecznie witamy na stronach firmy GlobalContact

Firma GlobalContact od 12 lat zajmuje się dostarczaniem środków i narzędzi wspomagających procesy pozyskiwania klientów na produkty lub usługi firm chcących w prosty oraz stosunkowo szybki i tani sposób pozyskać nowych klientów.


Produkty:

Katalog teleadresowy lista teleadresowa zawierająca 120 000 najbardziej aktywnych pod względem handlowym (wykazujących największe zainteresowanie nowościami na rynku) niemieckich firm i przedsiębiorstw wielu dziedzin przemysłu i gospodarki.

Katalog zawiera nastpujące kolumny danych:
Nazwa firmy, Adres siedziby (Kod pocztowy, Miejscowość, Ulica, Numer), Imię i Nazwisko właściciela (lub osoby do kontaktu), E-mail, nr telefonu, nr fax.

wiecej informacji

FaxMailing program wspomagający seryjną wysyłkę wiadomości faksowych za pomocą urządzenia typu FAX lub FaxModem. Narzędzie stanowi doskonałą alternatywę dla masowej wysyłki wiadomości reklamowych tradycyjną pocztą oraz pocztą e-mail.

wiecej informacji

ExpressMail narzdzie wspomagające seryjną wysyką wiadomości pocztą e-mail. Do głównych cech programu należą: Tryb Tekstowy oraz HTML wysyłanych wiadomości, załączniki (moliwość dodawania obrazków do wiadomości - bezpośrednio z załącznika), dynamiczne dodawanie treści (podstawianie w temacie lub treści wiadomości informacji z bazy danych), raport z serwera SMTP (logowanie zdarzeń).

wiecej informacji

DataManager narzędzie stworzone w celu kompleksowego zarządzania danymi teleadresowymi typu "nazwa firmy", "adres siedziby", "kod pocztowy", "adres email", "telefon", "fax", "osoba do kontaktu" etc. Do głównych zadań programu należą: Edycja oraz import / eksport i migracja danych do rónych formatów oraz plików.

wiecej informacji